>>>Bijnierziekten: actueel

Actueel: projectactiviteiten 2017

 • Afronding modules Stressinstructie en Co-morbiditeit.
 • Commentaarronde modules (als onderdeel van de kwaliteitsstandaard Bijnierziekten).
 • Afronding inhoud patiëntenversie Bijnierschorsinsufficiëntie.
 • Commentaarronde patiëntenversie Bijnierschorsinsufficiëntie.
 • Zomer 2017:
  • Modules (als onderdeel van de kwaliteitsstandaard Bijnierziekten) voorleggen aan de wetenschappelijke verenigingen ter autorisatie.
  • Opmaak en oplevering patiëntenversie Bijnierschorsinsufficiëntie.

Projectactiviteiten 2016

 • Afronding knelpuntenanalyses.
 • Ontwikkeling modules Stressinstructie en Co-morbiditeit.
 • Start ontwikkeling patiëntenversie Bijnierschorsinsufficiëntie.

Projectactiviteiten 2015

 • Knelpuntenanalyses: Bijnierschorsinsufficiëntie, Primair hyperaldosteronisme, Adrenogenitaal syndroom, Syndroom van Cushing.
 • Start ontwikkeling module Stressinstructie voor Bijnierschorsinsufficiëntie.