>>Bijnierziekten

Bijnierziekten

De VSOP en het BijnierNet werken samen aan de ontwikkeling van kwaliteitststandaarden voor zeldzame bijnierziekten. Voor de bijnierziekten Bijnierschorsinsufficiëntie, Syndroom van Cushing, Adrenogenitaal Syndroom (AGS) en Primair Hyperaldosteronisme wordt een knelpuntenanalyse uitgevoerd. Vervolgens wordt voor Bijnierschorsinsufficiëntie een modulaire kwaliteitsstandaard ontwikkeld. Over de mogelijke ontwikkeling van modulaire kwaliteitsstandaarden voor de overige drie aandoeningen wordt in een later stadium besloten.