Amyloidose: actueel

In 2015 zijn de knelpunten geprioriteerd die naar voren kwamen uit de analyse op het gebied van kwaliteit van zorg voor mensen met Amyloïdose. Besloten is een module te ontwikkelen voor Concentratie en Organisatie van Zorg. De Stichting Amyloïdose Nederland (SAN) heeft ter voorbereiding hierop haar visie op Organisatie van Zorg geformuleerd. Na een grondige literatuursearch is gestart met het schijven van het document.

Een eerste versie van de conceptmodule is in mei/juni 2017 besproken in de werkgroep en geaccordeerd. Deze versie is vervolgens voor commentaar naar de adviesgroep gestuurd. Na verwerking hiervan en consensus hierover in de werkgroep kunnen de wetenschappelijke verenigingen in augustus/september 2017 starten met de officiële commentaarronde. Na verwerking daarvan wordt de definitieve versie voorgelegd aan de drie wetenschappelijke verenigingen die hebben toegezegd te autoriseren. Volgens planning is de autorisatie van de module Concentratie en Organisatie van Zorg rond eind 2017 een feit.